[FAQ ID: 83]W jaki sposób przywrócić fabryczne ustawienia routera bezprzewodowego TP-LINK?

Odpowiedni dla: Bezprzewodowe routery, standard N, 300Mb/s, Bezprzewodowe routery, standard N, 150Mb/s , Bezprzewodowe routery, standard G, 54Mb/s , Dwupasmowe routery bezprzewodowe N750, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N600, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N900

Uwaga: Wykonanie resetu spowoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych ustawień. Zostaną przywrócone domyślne ustawienia urządzenia. Należy go wykonywać tylko w przypadku, gdy utworzono kopię bieżących ustawień lub istnieje możliwość dokonania ponownej konfiguracji.

W trakcie działania urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać na 6-10 sekund przycisk reset znajdujący się na tylnym panelu urządzenia. Ustawienia urządzenia zostaną wykasowane i nastąpi jego ponowne uruchomienie.


Uwaga:
1. Należy upewnić się, że do urządzenia dołączone jest zasilanie, aż do momentu jego ponownego uruchomienia.
2. Po dokonaniu resetu, adres IP urządzenia powinien zostać zmieniony na następujący: 192.168.1.1. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to w obu przypadkach: admin (pisane małymi literami).
3. Należy się upewnić, iż adres IP komputera jest z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia. Oznacza to, że adres IP komputera powinien być z zakresu: 192.168.1.X (X to liczba od 2 do 253), maska podsieci to: 255.255.255.0, a domyślna brama to 192.168.1.1.