[FAQ ID: 67]Jak zmienić adres IP bezprzewodowego routera TP-LINK?

Odpowiedni dla: Bezprzewodowe routery, standard N, 300Mb/s, Bezprzewodowe routery, standard N, 150Mb/s , Bezprzewodowe routery, standard G, 54Mb/s

Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 
Krok 3 Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Network->LAN. Zmień adres IP na właściwy.

Krok 4 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
 
Uwaga: Po zmianie adresu IP na routerze, konieczna jest również zmiana adresu IP komputera w sieci. Należy ponownie skonfigurować parametry TCP/IP komputera lub pobrać nowy adres IP (w przypadku ustawień automatycznego uzyskania adresu IP). Następnie należy zalogować się na stronę konfiguracyjną routera wykorzystując nowy adres IP.
 
Podobne artykuły: