[FAQ ID: 45]Jak zainstalować sterowniki urządzeń TL-WN651G_650G_620G_610G_551G_550G_510G wykorzystując program Setup.exe?

Odpowiedni dla: TL-WN510G, TL-WN550G, TL-WN551G, TL-WN610G, TL-WN620G, TL-WN650G, TL-WN651G

Uwaga: Artykuł ten dotyczy instalacji w systemie Windows 98SE, ME, 2000 oraz XP. Dla przykładu opisano instalację urządzenia TL-WN510G w systemie Windows XP.

W trakcie instalacji urządzenia TL-WN510G z wykorzystaniem kreatora znajdowania nowego sprzętu  “Found New Hardware Wizard”, może pojawić się błąd - Code 39 (patrz poniżej).

Błąd ten oznacza, że sterownik nie został pomyślnie zainstalowany.

Aby zainstalować sterownik, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Po podłączeniu urządzenia TL-WN 510G do komputera, pojawi się okno kreatora znajdowania nowego sprzętu  “Found New Hardware Wizard”. Naciśnij przycisk "Cancel", aby anulować pracę kreatora. Aby rozpocząć instalację, włóż płytę do napędu CD-ROM.

Krok 1: Otwórz dysk CD w oknie “My Computer”:

Krok 2: Znajdź i otwórz folder “TL-WN510G” znajdujący się na płycie CD. Uruchom program "Setup.exe”.

Krok 3: Aby kontynuować instalację, naciśnij przycisk "Next".

Krok 4: Naciśnij zaznaczony na czerwono przycisk "Yes".

Krok 5: Wybierz folder, w którym zainstalowane będzie oprogramowanie urządzenia.

Krok 6: Naciśnij przycisk "Next" aby zainstalować program TP-LINK Wireless Client Utility (TWCU) (zalecane).

Krok 7: Na poniższym oknie naciśnij przycisk “Continue Anyway”.

Krok 8: Naciśnij przycisk "Finish", aby zakończyć instalację i zrestartować komputer.

Krok 9: Po ponownym uruchomieniu się komputera, w pasku zadań pojawi się ikona “Wireless Client Utility”. Kliknij dwukrotnie na zaznaczoną na czerwono ikonę, aby otworzyć program Wireless Client Utility urządzenia TL-WN510G.

Krok 10: Wybierz zakładkę "Profile Management". Naciśnij przycisk "Scan", aby wyszukać sieci bezprzewodowe.

Wybierz sieć o właściwej nazwie SSID sieci bezprzewodowej. Aby nawiązać połączenie, naciśnij przycisk “Activate”.

W zakładce “Current Status” można sprawdzić siłę sygnału (lub na ikonie w pasku zadań).

Pasek zadań: