[FAQ ID: 90]Jak podłączyć bezprzewodowy router TP-LINK do sieci, aby współpracował z modemem kablowym lub DSL? (instalacja sprzętu)

Odpowiedni dla: Bezprzewodowe routery, standard N, 300Mb/s, Bezprzewodowe routery, standard N, 150Mb/s , Bezprzewodowe routery, standard G, 54Mb/s , Dwupasmowe routery bezprzewodowe N750, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N600, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N900

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji routera TP-LINK, należy zapoznać się z artykułem "Co należy przygotować przed rozpoczęciem instalacji bezprzewodowego routera TP-LINK?", aby poznać wymagania sprzętowe i środowiskowe instalacji oraz warunki pracy urządzenia bezprzewodowego.
 
Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy wykonać poniższe polecenia:
1.  Wyłącz komputer, modem kablowy/DSL i router.
2.  Wybierz właściwą lokalizację dla routera (najkorzystniej jest umieścić router w centralnym miejscu).
3.  Ustaw antenę. Przeważnie właściwa jest pozycja pionowa.
4.  Podłącz komputer(y) i przełączniki/huby do portów LAN routera (patrz poniżej). (W przypadku korzystania z karty bezprzewodowej, można ominąć ten krok.)

5.  Podłącz modem DSL/kablowy do portu WAN routera (patrz rysunek powyżej).
6.  Włącz modem. Odczekaj, aż modem uruchomi się.
7.  Podłącz zasilacz AC do portu zasilania routera i do gniazdka zasilania. Router automatycznie uruchomi się.
8.  Włącz komputer.
9.  Sprawdź status diod LED routera TP-LINK; diody: PWR, WAN oraz dioda LAN (odpowiadająca portowi, do którego podłączony jest komputer) powinny świecić; dioda SYS powinna migać. Jeżeli tak nie jest, sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone i czy działają sprawnie.
 
Podobne artykuły: