[FAQ ID: 85]Jak skonfigurować bezprzewodowy router TP-LINK do współpracy z modemem kablowym (z opcją dynamicznego lub statycznego definiowania adresów IP)?

Odpowiedni dla: Bezprzewodowe routery, standard N, 300Mb/s, Bezprzewodowe routery, standard N, 150Mb/s , Bezprzewodowe routery, standard G, 54Mb/s , Dwupasmowe routery bezprzewodowe N750, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N600, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N900

Artykuł ten przeznaczony jest dla użytkowników którzy posiadają modem kablowy i chcą współdzielić dostęp do Internetu. Użytkownicy modemów DSL zamiast poniższego opisu powinni przejrzeć artykuł: Jak skonfigurować router TP-LINK do współpracy z modemem ADSL?
 
Krok 1: Informacje wstępne
Przed rozpoczęciem konfiguracji zapoznaj się z niniejszym artykułem: Co należy przygotować przed rozpoczęciem instalacji routera bezprzewodowego TP-LINK?
     (1) Podłącz do routera komputer, który był wcześniej bezpośrednio połączony z modemem.
     (2) Korzystaj wyłącznie z portu Ehernet modemu. Jeżeli do podłączenia komputera do routera wykorzystywano kabel USB należy go odłączyć. Następnie należy podłączyć kabel sieciowy do portu WAN routera. 
 
Krok 2 Podłącz się do sieci 
  (1) Wyłącz modem kablowy, router i komputer.
   (2) Podłącz kablem sieciowym modem do portu WAN routera.
   (3) Podłącz komputer do portu LAN routera.
   (4) Włącz router i komputer. Nie włączaj modemu, dopóki nie zalogujesz się do routera.

Krok 3: Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera (poprzez przeglądarkę internetową).
   (1) Włącz router i komputer. Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres LAN IP bezprzewodowego routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Naciśnij klawisz [Enter].

   (2) Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin). Następnie naciśnij przycisk OK.

Krok 4 Po zalogowaniu się na routerze, z menu po lewej stronie wybierz opcję Network->MAC Clone.

Krok 5 Wybierz opcję Clone MAC Address. Funkcja ta spowoduje przypisanie portowi WAN routera adresu MAC komputera.
 
Krok 6 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
 
Krok 7: Skonfiguruj rodzaj połączenie WAN
             Z lewego menu wybierz opcję Network > WAN.

Jeżeli adres IP został statycznie określony przez dostawcę usług internetowych, wybierz opcję Static IP dla rodzaju połączenia WAN w polu WAN Connection Type. W przeciwnym razie (jeżeli jest nadawany automatycznie), wybierz opcję Dynamic IP
 
Opcja Static IP:
Wprowadź parametry IP określone przez dostawcę usług internetowych w pola oznaczone na poniższym rysunku. Następnie naciśnij przycisk Save. Odczekaj około 2 minut. Jeżeli nie można nawiązać połączenia internetowego, przejdź do kroku 9.

Opcja Dynamic IP:
Zaznacz opcję Dynamic IP z rozwijanej listy WAN Connection Type z prawej strony ekranu (patrz poniżej). Następnie naciśnij przycisk Save.

Wybierz opcję Status z lewej strony okna. W sekcji WAN naciśnij przycisk Renew. Odczekaj około 2 minut. Zostanie przypisany adres IP. Jeżeli adres IP nie zostanie przypisany, przejdź do kroku 9.
 

 
Krok 8: Konfiguracja ustawień bezprzewodowych
Jeżeli używany router posiada interfejs bezprzewodowy, należy skonfigurować parametry sieci bezprzewodowej na urządzeniu. Następnie przejdź do kroku 9.
 
 
Krok 9: Odłącz i podłącz na nowo zasilanie modemu i routera.
Aby sieć działała stabilniej, po zakończeniu konfiguracji odłącz i podłącz na nowo zasilanie urządzeń sieciowych.
   (1) W pierwszej kolejności wyłącz modem kablowy, następnie router i komputer. Odczekaj około 2 minut.
   (2) W pierwszej kolejności włącz modem kablowy. Odczekaj chwilę. Modem będzie pracował stabilnie, gdy wszystkie diody LED będą pracować normalnie.
   (3) Włącz router i odczekaj około 1 minuty, następnie włącz komputer.
   (4) Powtarzaj powyższe kroki (1-3) do momentu nawiązania połączenia z Internetem.
 
Uwaga:
W niektórych przypadkach, aby uniknąć kolizji adresów IP routera i modemu,
 konieczna jest zmiana adresu IP routera.