[FAQ ID: 510]Jak skonfigurować router TL-WR702N w wypadku problemów z podłączeniem telewizora (tryb Client)

Odpowiedni dla: TL-WR702N

Niektóre modele telewizorów mają trudności z uzyskaniem połączenia z Internetem poprzez urządzenie TL-WR702N działające  w trybie Client. Dlatego inżynierowie firmy TP-LINK opracowali nowe oprogramowanie do routerów TL-WR702N, eliminujące problemy z połączeniem telewizorów. Oprogramowanie można pobrać używając poniższego linku:

http://www.tp-link.com.pl/resources/software/tl-wr702n_v1_130527.zip

Aby zaktualizować oprogramowanie routera należy najpierw podłączyć do niego komputer za pomocą kabla sieciowego. Potem należy nadać karcie sieciowej nadać adres IP, zgodnie z poniższą instrukcją – punkt: 1 Wstępna konfiguracja komputera.
UWAGA: Ponieważ przy aktualizacji oprogramowania konieczne jest korzystanie z połączenia przewodowego, w kroku 1 punktu 1 należy kliknąć prawym przyciskiem nie na Połączenie sieci bezprzewodowej, a na Połączenie lokalne.

http://www.tp-link.com.pl/resources/document/tl-wr702n_v1_instrukcja_instal.pdf

 Po skonfigurowaniu połączenia należy przejść do punktu 3 Konfigurowanie urządzenia TL-WR702N – i zalogować się do urządzenia zgodnie z procedurą opisaną w kroku 1. Po zalogowaniu należy w menu routera przejść do zakładki System Tools -> Firmware, nacisnąć przycisk Wybierz Plik (w zależności od użytej przeglądarki może on nosić inną nazwę, na przykład Przeglądaj), wybrać rozpakowany plik firmware z dysku i nacisnąć przycisk Upgrade.

Pojawi się okno dialogowe – w nim należy nacisnąć przycisk OK. Router zostanie zrestartowany, po restarcie będzie już używał nowego oprogramowania.

 

Uwaga – nie należy próbować aktualizować oprogramowania routera poprzez połączenie bezprzewodowe, może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia!

  

Po aktualizacji oprogramowania urządzenia należy przejść do zakładki Working Mode i upewnić się, że wybrane jest ustawienie Client. Jeżeli wybrane jest inne ustawienie należy zaznaczyć ustawienie Client i potwierdzić wybór przyciskiem Save.

Pojawi się okno dialogowe – w nim należy nacisnąć przycisk OK. Router zostanie zrestartowany, po restarcie będzie działał w trybie Client.

 

Po przełączeniu routera do działania w tryb Client należy w menu przejść do zakładki Wireless -> Wireless Settings.

 

W zakładce Wireless->Wireless Settings należy z menu Region wybrać Poland a następnie nacisnąć przycisk Survey.

   

Po naciśnięciu przycisku Survey zostanie wyświetlona tabela zawierająca listę dostępnych sieci bezprzewodowych. Należy na niej odnaleźć sieć do której urządzenie ma być połączone i nacisnąć znajdujący się w odpowiednim wierszu przycisk Connect.

Po naciśnięciu przycisku Connect ponownie zostanie wyświetlony poprzedni ekran menu, pola SSID oraz MAC of AP zostaną wypełnione automatycznie.

 W menu WDS Mode należy wybrać ustawienie 3Addr. Następnie upewnić się, że w menu Security Options wybrany jest prawidłowy typ zabezpieczeń, a w polu PassWord wpisać hasło do tej sieci. Ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem Save.

 

Po naciśnięciu przycisku Save u dołu strony wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

Należy kliknąć na podkreślone wyrazy click here. Pojawi się przycisk Reboot, należy na niego kliknąć i potwierdzić przyciskiem Ok. Urządzenie zostanie zrestartowane, po jego restarcie nowe ustawienia wejdą w życie.

 

Tak skonfigurowane urządzenie będzie odbierało sygnał sieci bezprzewodowej i przekazywać połączenie drogą kablową. Wystarczy podłączyć je do telewizora za pomocą kabla Ethernet aby telewizor uzyskał połączenie z Internetem. Jeżeli po aktualizacji oprogramowania oraz wprowadzeniu powyższej konfiguracji telewizor nadal nie może uzyskać połączania z Internetem, skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym TP-LINK.