[FAQ ID: 354]Jak znaleźć klucz sieci bezprzewodowej routera 11G?

Odpowiedni dla: Bezprzewodowe routery, standard G, 54Mb/s

Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 
 
Krok 3 Aby otworzyć okno ustawień bezprzewodowych, z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless->Wireless Settings.
 
Jeżeli pole Enable Wireless Security nie jest zaznaczone oznacza to, że nie zdefiniowano klucza sieciowego na routerze.
 
 
W przypadku typu zabezpieczeń (Security Type) ustawionego na WEP, klucz sieciowy znajduje się w polu Key1.
 
 
 

W przypadku wyboru typu zabezpieczeń (Security Type) WPA-PSK/WPA2-PSK, klucz sieciowy znajduje się w polu PSK Passphrase.
 
 
W rzeczywistości, nie należy zaznaczyć opcji WPA/WPA2 (jest to opcja dla przedsiębiorstwa, nie dla poszczególnych użytkowników). Jeżeli została ona zaznaczona, należy zmienić typ zabezpieczeń.