[FAQ ID: 207]Konfiguracja routerów i modemów

Odpowiedni dla: Urządzenia bezprzewodowe, Urządzenia VDSL/ADSL, Routery przewodowe

Podłączenie routera TP-Link do modemu ADSL

Konfiguracja routera do współpracy z modemem ADSL

Podłączenie routera TP-Link do modemu kablowego

Konfiguracja routera do współpracy z modemem kablowym
Konfiguracja routera dla szerodopasmowych usług England NTL/Virgin
Konfiguracja routera do współpracy z modemem kablowym

Instalacja routera/modemu ADSL

Konfiguracja routera/modemu ADSL do obsługi połączeń PPPoE
Konfiguracja routera/modemu ADSL do obsługi połączeń PPPoA
Konfiguracja routera/modemu ADSL do obsługi trybu mostu
Konfiguracja urządzeń TD-W8901G/TD-8816/TD-8817/TD-8840T/TD-8841T do obsługi połączeń PPPoE
Tworzenie połączeń PPPoE w systemie Windows dla modemu ADSL w trybie mostu (TD-8610/TD-8616)

Zmiana adresu IP dla sieci LAN

Zmiana adresu IP dla sieci LAN bezprzewodowego routera TP-LINK
Zmiana adresu IP dla sieci LAN bezprzewodowego routera/modemu ADSL TP-LINK
Zmiana adresu IP dla sieci LAN routera TP-LINK

Otwieranie portów

Otwieranie portów routera bezprzewodowego
Otwieranie portów routera/modemu ADSL
Otwieranie portów urządzeń TD-W8901G/TD-8816/TD-8817/TD-8840T/TD-8841T
Otwieranie portów dla usługi Xbox Live

Aktualizacja firmwaru

Aktualizacja firmwaru routera TP-LINK
Aktualizacja firmwaru routera/modemu ADSL TP-LINK
Aktualizacja firmwaru urządzeń TD-W8901G/TD-8816/TD-8817/TD-8840T/TD-8841T
Aktualizacja tureckiej wersji firmwaru urządzenia TD-W8901G

Zmiana/ustawienie hasła administratora

Zmiana nazwy użytkownika i hasła dla konta administratora w routerze
Zmiana hasła dla konta administratora w routerze/modemie ADSL

Procedura przywracania ustawień domyślnych urządzeń 

Przywracanie ustawień fabrycznych produktów TP-Link (w przypadku, gdy nie jest znane hasło)