[FAQ ID: 144]W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną routera firmy TP-LINK?

Odpowiedni dla: Routery 3G/4G, Routery przewodowe, Bezprzewodowe routery, standard N, 300Mb/s, Bezprzewodowe routery, standard N, 150Mb/s , Bezprzewodowe routery, standard G, 54Mb/s

Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres LAN IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

 
Uwaga: Jeżeli nie można uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej, sprawdź adres IP komputera i zmień go na właściwy.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 

Uwaga:
1. Jeżeli wyświetlony zostanie błąd: server error -401 oznacza to, że została wprowadzona niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło.
Jeżeli określona nazwa użytkownika lub hasło nie jest znane, należy przywrócić ustawienia fabryczne routera.
 
2. Jeżeli nie wyświetla się okno logowania, zapoznaj się z artykułem Dlaczego nie można zalogować się na stronę konfiguracyjną routera TP-LINK?
 
Podobne artykuły: