[FAQ ID: 143]Jak skonfigurować router firmy TP-LINK do współpracy z modem ADSL?

Odpowiedni dla: Routery przewodowe, Bezprzewodowe routery, standard N, 300Mb/s, Bezprzewodowe routery, standard N, 150Mb/s , Bezprzewodowe routery, standard G, 54Mb/s , Dwupasmowe routery bezprzewodowe N750, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N600, Dwupasmowe routery bezprzewodowe N900

Artykuł ten przeznaczony jest dla użytkowników, którzy do uzyskania dostępu do sieci wykorzystują modem ADSL. Użytkownicy modemów kablowych zamiast poniższego opisu powinni przejrzeć artykuł:  Jak skonfigurować router TP-LINK do współpracy z modemem kablowym (z opcją dynamicznego i statycznego przyznawania adresów IP)?.  

Krok 1: Informacje wstępne
 
Przed rozpoczęciem konfiguracji zapoznaj się z niniejszym artykułem: Co należy zrobić przed rozpoczęciem instalacji routera TP-LINK? 

-- Należy korzystać wyłącznie z portu Ehernet modemu. Jeżeli do podłączenia komputera do routera wykorzystywano kabel USB należy do odłączyć. Następnie należy podłączyć kablem sieciowym modem ADSL do portu WAN routera.
 
--Należy upewnić się, czy zostały odinstalowane (lub wyłączone) inne programy do obsługi połączeń PPPoE (np. WinPoet, Broadjump lub Enternet 300). Ich działanie blokuje dostęp do sieci internetowej. Niektórzy dostawcy usług internetowych dostarczają tego typu oprogramowanie PPPoE.
 
 Krok 2 Podłącz się do sieci
 
1. Wyłącz modem DSL, router i komputer.
2. Podłącz kablem sieciowym modem ADSL do portu WAN routera.
3. Podłącz kabel telefoniczny (DSL) do portu Line modemu ADSL.
4. Podłącz komputer do portu LAN routera TP-LINK .
 
Krok 3 Skonfiguruj router TP-LINK
1. Włącz router i komputer. Otwórz przeglądarkę internetową, w pole adresowe wpisz adres LAN IP routera (domyślnie: 192.168.1.1). Naciśnij klawisz [Enter].

2. Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin). Następnie naciśnij przycisk OK.

3. Z menu po lewej stronie okna wybierz opcjęc Network->WAN zgodnie z uwagami (patrz czerwony tekst poniżej).

Przed wybraniem typu połączenia WAN należy:
--W przypadku, gdy komputer (który jest bezpośrednio podłączony do modemu ADSL) nawiązuje automatycznie połączenie z Internetem bez konieczności uruchamiania dodatkowego programu.
 
Należy w polu Wan Connection type wybrać opcję Dynamic IP i nacisnąć przycisk Save.
 
Ponadto, aby uniknąć konfliktu adresów IP, zalecana jest zmiana adresu LAN IP na 192.168.2.1   
 
Aby kontynuować instalację, przejdź do kroku 4.
 
--W przypadku tworzenia połączeń PPPoE, należy w polu WAN Connection Type wybrać opcję PPPoE.

4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla połączeń PPPoE określone przez dostawcę usług internetowych.
 Aby połączenie internetowe było nawiązywane automatycznie, zmień pole Wan Connection Mode na: Connect Automatically. Router będzie wówczas stale podłączony do Internetu (nawet w stanie bezczynności).

5. Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk Save. Po chwili nastąpi podłączenie routera do sieci internetowej.
 
Krok 4 Odłącz i podłącz na nowo zasilanie.
Aby sieć działała stabilniej, po zakończeniu konfiguracji odłącz i podłącz na nowo zasilanie urządzeń sieciowych.
 
1. W pierwszej kolejności wyłącz modem kablowy, następnie router i komputer. Odczekaj około 2 minut.
2. Włącz modem kablowy. Odczekaj chwilę. Modem będzie pracował stabilnie, gdy wszystkie diody LED będą pracować normalnie.
3. Włącz router i odczekaj około 1 minuty, następnie włącz komputer.
4. Powtarzaj powyższe kroki (1-3) do momentu nawiązania połączenia z Internetem.
 
Podobne artykuły: