• Wsparcie
  • FAQ
  • Jak połączyć się z siecią bezprzewodową wykorzystując funkcję QSS (zgodną z WPS)?

Jak połączyć się z siecią bezprzewodową wykorzystując funkcję QSS (zgodną z WPS)?

Bezprzewodowy router TP-LINK pracujący w standardzie 11N obsługuje funkcję QSS (Quick Security Setup). Funkcja ta umożliwia łatwą i szybką konfigurację parametrów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.  Podczas standardowej konfiguracji użytkownik samodzielnie definiuje nazwę sieci (SSID). Następnie tworzy klucz zabezpieczający sieć, który wykorzystuje do konfiguracji punktu dostępowego oraz klientów sieci bezprzewodowej. Skonfigurowane parametrów bezpieczeństwa ma na celu zabezpieczenie bezprzewodowej sieci przed dostępem osób nieuprawnionych. Dzięki funkcji QSS użytkownik szybko uzyskuje bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej. Funkcja QSS automatycznie konfiguruje parametry bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego.

Domyślnie na bezprzewodowym routerze TP-LINK 11N funkcja QSS jest włączona, a parametry bezpieczeństwa nie są skonfigurowane. Po podłączeniu do sieci przy pomocy funkcji QSS, połączenie jest zabezpieczane automatycznie.

Jeżeli klient sieci obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), pomiędzy nim a routerem można zestawić bezpieczne połączenie używając jednej z dwóch metod konfiguracji: PBC (Push Button Configuration) lub PIN (Personal Identification Number).
 
W tym artykule procedurę konfiguracji wyjaśniono na przykładzie bezprzewodowej karty sieciowej TP-LINK działającej w standardzie 11N.

W pierwszej kolejności należy zainstalować na komputerze sterowniki urządzenia TP-LINK działającego w standardzie 11N, a następnie program QSS.exe. Po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania, aby połączyć się z siecią bezprzewodową wykorzystując funkcję QSS, należy postępować zgodnie z umieszczoną poniżej instrukcją.

I Połączenie przy pomocy metody PBC

Jeżeli karta sieciowa obsługuje funkcje Wi-Fi Protected Setup oraz Push Button Configuration (PBC), można połączyć ją do sieci w sposób opisany poniżej.

Metoda 1 Naciśnij na obudowie bezprzewodowego routera przycisk QSS.

Krok 1 Naciśnij przycisk QSS znajdujący się na przednim panelu routera.

 

Krok 2 Naciśnij dwukrotnie ikonę QSS na pulpicie. Następnie naciśnij przycisk Next.

 

Krok 3 Wybierz opcję Push the button on my access point i naciśnij przycisk Next.

 

Krok 4 Program sprawdzi dostępną sieć bezprzewodową, a następnie skonfiguruje automatycznie zabezpieczone (QSS, WPS) połączenie bezprzewodowe.

 

Krok 5 Jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu procesu konfiguracji Wireless Configuration Completed oznacza to, że router bezprzewodowy połączył się z bezprzewodową kartą sieciową.

  

Uwaga: Program QSS.exe należy uruchomić w ciągu 2 minut od naciśnięcia przycisku QSS. Połączenie nie zostanie utworzone, jeżeli program zostanie uruchomiony zbyt późno.

Metoda 2 Naciśnij przycisk QSS na bezprzewodowej karcie sieciowej.

Krok 1 Otwórz i zaloguj się na stronie konfiguracyjnej bezprzewodowego routera TP-LINK pracującego w standardzie 11N. Następnie wybierz opcję QSS.  Naciśnij przycisk Add device.

 

Krok 2 Wybierz opcję Press the button of new device in two minutes i naciśnij przycisk Connect.

 

Krok 3 Naciśnij przycisk QSS w ciągu dwóch minut od wykonania poleceń w kroku 2, aby połączyć kartę z siecią bezprzewodową.

II Połączenie przy pomocy kodu PIN

Jeżeli karta sieciowa obsługuje funkcje Wi-Fi Protected Setup oraz PIN, można połączyć ją do sieci w sposób opisany poniżej.

Metoda 1 Przez wprowadzenie kodu PIN routera bezprzewodowego.

Krok 1 Otwórz i zaloguj się na stronie konfiguracyjnej bezprzewodowego routera TP-LINK pracującego w standardzie 11N. Następnie wybierz opcję QSS.  Zapamiętaj aktualny kod PIN umieszczony w polu Current Code. W przykładowej konfiguracji kod PIN routera to 26196381.

Krok 2 Naciśnij dwukrotnie ikonę QSS na pulpicie. Następnie naciśnij przycisk Next.

 

Krok 3 Wybierz opcję Enter the PIN from my access point, a następnie wprowadź zapamiętany kod PIN w pole Access Point PIN i naciśnij przycisk Next.

 

Krok 4 Karta sieciowa automatycznie połączy się z siecią bezprzewodową.

Metoda 2 Przez zdefiniowanie kodu PIN w punkcie dostępowym

Krok 1 Naciśnij dwukrotnie ikonę QSS na pulpicie. Następnie naciśnij przycisk Next.

 

Krok 2 Wybierz opcję Enter a PIN into my access point. Zanotuj kod PIN bezprzewodowej karty sieciowej, który zostanie wyświetlony w oknie konfiguracyjnym QSS i naciśnij przycisk Next. W przykładowej konfiguracji kod PIN to 98494927.

Krok 3 Otwórz i zaloguj się na stronie konfiguracyjnej bezprzewodowego routera. Wybierz opcję QSS, następnie naciśnij przycisk Add new device.

 

Krok 4 Wybierz opcję Enter the new device’s PIN. Wprowadź kod PIN bezprzewodowej karty sieciowej w pole PIN, a następnie naciśnij przycisk Connect.

 

Krok 5 Router automatycznie utworzy połączenie bezprzewodowe z kartą sieciową. 

 

UWAGA:

1 Jeżeli próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

2 Tylko jednak karta sieciowa w tym samym czasie może nawiązać połączenie przy pomocy funkcji QSS. Próba nawiązania połączenia przez więcej niż jedną kartę w tej samej chwili zakończy się niepowodzeniem.